SẢN PHẨM


TRỤ SỞ CHÍNH:

CÔNG TY TNHH
TM SX 


ĐẠI PHONG

 

358. Nguyễn Chí Thanh P.5, Q.10

 

 (08) 3853 1414

 

CHUYÊN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN CAO CẤP:Cầu dao tự động & chống giật: MCCB - MCB - BH - SB..., Cầu chì, Hộp cầu chì, Hộp tủ điện...
Đã được Intertek đánh giá phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008


 Cầu dao SB 1
CTY TNHH TM SX
ĐẠI PHONG

 Cầu dao SB 2
TY TNHH TM SX
ĐẠI PHONG

 Cầu dao SB 3
TY TNHH TM SX
ĐẠI PHONG

 Cầu dao SB 4
CTY TNHH TM SX
ĐẠI PHONG

Cầu dao BH 1
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

Cầu dao BH 2
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

Cầu dao BH 3
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

 Cầu dao BH 4
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

 Cầu chì - Hộp cầu chì 1
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

 Cầu chì - Hộp cầu chì 2
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

Hộp chì 1
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

Hộp chì 2
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

Hộp tủ điện 1
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

Hộp tủ điện 2
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

Hộp tủ điện 3
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

MCCB 1
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

MCCB 2
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

MCCB 3
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

MCCB 4
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

MCB 1
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

MCB 1
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

MCB 2
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

MCB 4
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG

Chống giật
CTY TNHH TM SX 
ĐẠI PHONG
wordpress themes